Малі сакральні споруди

ДзвінницяНевід’ємними елементами народного будівництва є каплиці, дзвіниці, придорожні хрести, фіґури. Ґенеза типів дзвіниць сягає від найпростіших, – на двох, чотирьох стовпах, із поперечними бантинами з невеликим дахом, до більш складних конструкцій – дво-триярусних із складними конструкціями накриття.

Детальніше...

Лемківські церкви

Лемківська церкваЛемківська церква, як і бойківська, також тридільна (бабинець, центральна нава, святилище), побудована у зруб. Найбільший простір, переважно квадрат – центральна нава (храм вірних), однак бабинець дещо вужчий, так само як і святилище, яке в давніх церквах має форму чотирикутника, а в конструкції новішого типу часто замикається у форму половини восьмикутника. Святилище і центральна нава покриті склепінням із брусів, складених пірамідально, що звужується до верху, а стеля бабинця завжди плоска. На пірамідально звуженій конструкції стелі над святилищем і центральною навою покладено гонтові дахи із заломами, закінчені круглим дерев’яним підбанником, на якому міститься баня з гонтом та завершенням – хрест. Спосіб побудови стелі й покриття дахами ламаної форми уподібнюють лемківські церкви в конструктивному відношенні до бойківського типу сакральної архітектури.

Детальніше...

Гуцульські церкви

На Гуцульщині, яка була заселена найпізніше, церковний стиль сформувався під виразним впливом візантійської мурованої архітектури. Дерев’яні гуцульські церкви побудовані у формі рівнораменного хреста, причім середня частина будувалась найбільшою й найважливішою, а чотири інші – нижчі і дещо менші. Спільні стильові ознаки хрещатих церков, які будувались на Гуцульщині, визначили гуцульську школу та тип сакральної архітектури.

Детальніше...

Бойківські церкви

Бойківська церкваУ місцях проживання етнічної групи бойків у результаті сукупності історично-усталених традиційних засобів будівництва сформувалась бойківська школа. Характерно, що в архітектурі храмів, де триверхі церкви зберегли традиції первісних форм загальноукраїнського будівництва, цю просту форму розвинуто та ускладнено за допомогою заломів даху. Кількість заломів дахового покриття різноманітна навіть на верхах одної церкви, членування триверхих церков численними заломами та уступами стає стильовою особливістю церков на Бойківщині та виділяє їх в особливий тип сакрального будівництва.

Детальніше...

МАПА

Перегляньте мапу регіону, котрий Вас цікавить.