Раритетна рослинність Українських Карпат

Раритетний фітоценотичний фонд КНПП, який віднесено до переліку Зеленої книги України, складає 50 асоціацій. Із нього на території КНПП виявлено: Хвойних угруповань – 16, листяних угруповань – 1, чагарникових угруповань – 8, лучних угруповань – 17, болотних угруповань – 8. Основна частина раритетних фітоценозів в КНПП забезпечена абсолютним та регульованим режимом заповідного збереження.