Слизовики Українських Карпат

Перші дослідження слизовиків у Карпатах були здійснені ще наприкінці ХІХ ст. польським дослідником Й.Крупою. Далі відомості про міксоміцетів регіону доповнив Й.Яроцький, що працював у Чорногірському масиві. Крім того, на початку ХХ ст. в Карпатах працювало ще кілька дослідників, але вони, нажаль, не відзначали, які зі зразків були зібрані ними саме в Карпатських горах, а які – на прилеглих територіях (Розточчі, Буковині та ін.). Нарешті, після майже 70-річної перерви, І.О.Дудка та Т.І.Кривомаз здійснили оглядове дослідження сучасного стану біоти слизовиків Українських Карпат і доповнили список міксоміцетів регону ще 5-ма видами. Нажаль, обсяг цієї роботи не дозволив її авторам приділити належну увагу сте- монітовим слизовикам, які представлені в їх дослідженні лише 8-ма видами. Таким чином, за останні 70 років у Карпатському регіоні було знайдено лише 8 видів Stemonitales, що складає 24,2% від кількості, що відома для України й приблизно 6% від загальної кількості видів цієї групи.

Детальніше...

Лишайники Українських Карпат

Перші відомості про лишайники карпатського регіону зустрічаються в працях Ф. Гажлінського кінця ХІХ ст., а з 20-х рр. минулого століття, повідомлення, щодо лишайників Карпат є у працях угорського ліхенолога О. Сатали (Szatala), німецького ліхенолога Й. Грубого (Hruby), чеських дослідників А. Гіліцера, Й. Сузи (Suza), М. Сервіта (Servit), І. Надворніка (Nadvornik) та А. Везди (Vezda), польського ліхенолога Й. Бістрека (Bystrek). Українські ліхенологи почали вивчати Українські Карпати з 30-х рр. XX століття. Ґрунтовний аналіз ліхенобіоти Українських Карпат зробила М. Макаревич. Відомості про лишайники зустрічаються також у працях інших ліхенологів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – А. Окснера, С. Кондратюка, О. Ромс, І. Навроцької, Г. Брунь, С. Зеленка, Н. Безніс.

Детальніше...

Гриби Українських Карпат

boletusВивчення грибів Карпат і прилеглх до них теренів було розпочато ще наприкінці ХІХ сторіччя. Перші дані можна знайти в роботі польського міколога G.Krupa у 1886 та 1888. У 1907 році велику роботу, що присвячена видовому різноманіттю грибів околиць Бережан, публікує Г.Боб’як. Майже в ці ж роки працює B.Namysłowski. У 1909 році разом з K.Rouppert працьовують галицькі гербарні матеріали Г.Боб’яка, а в 1914 році проводять власні збори грибів Галичини й Буковини. У 1913-1918 роки гриби Прикарпаття і Розточчя досліджує А.Wróblewski. Результати його досліджень були опубліковані у 1916 та 1922 роках. У 1925 році, за результатами власних зборів, пише роботу F.Pelrak. Нажаль, з більшості робіт, що були написані польськими мікологами, важко з’ясувати, чи наведені в них дані стосуються знахідок видів на сучасних українських або прикордонних польських територіях.

Детальніше...